HISTORIA OBIEKTU

SANATORIUM UZDROWISKOWE ENERGETYK

ENERGETYK - SANATORIUM Z DUSZĄ!

Budynek (część stara od ul. Żeromskiego 4) zbudowany został w latach 1905-1907 przez inwestora i właściciela GIERD MULLER z Berlina. Nosił nazwę „Schloss Hohenzollern”.                          Był to jeden z największych i najpiękniejszych budynków rodzinnych w przedwojennym Świnoujściu w pełni wyposażony w 1910 r. w wodę bieżącą i prąd.  Przed wojną budynek służył działalności hotelarskiej – jako HOTEL „ATLANTIC”. W czasie II wojny światowej budynek został mocno zniszczony.

28 lutego 1959 decyzją Prezydium Miejskiej Rady Narodowej budynek przekazano Zakładom Energetycznym Okręgu Zachodniego z siedzibą w Poznaniu, które sfinansowały kapitalny remont obiektu. 20 lutego 1963 roku Zakład Energetyczny Okręgu Zachodniego umową cesji przekazał budynek wczasowy „Energetyk” Zarządowi Głównemu Związków Zawodowych Energetyki w Warszawie. Od tego czasu właścicielem ośrodka są członkowie związków zawodowych zakładów pracujących w energetyce i dzięki składkom członkowskim ośrodek był remontowany. Do roku 1965 w obiekcie prowadzona była wyłącznie wczasowa działalność sezonowa. W roku 1966 działalność tą rozszerzono o działalność leczniczo - rehabilitacyjną i zarejestrowano jak Sanatorium „Energetyk”. Obiekt był pierwszym branżowym (działającym na rzecz pracowników polskiej energetyki) obiektem sanatoryjnym w Świnoujściu. W roku 1969 kierownictwo Zarządu Głównego ZZZE w Warszawie zwróciło się do Urzędu Miasta w Świnoujściu o przekazanie działki przylegającej do budynku „Energetyka” (wzdłuż obecnej ul. Energetyków), na co Miasto wyraziło zgodę i w 1970 roku rozpoczęła się rozbudowa obiektu, którą ukończono w 1972 r. W nowej części budynku powstało 80 miejsc noclegowych wraz z pomieszczeniami zaplecza, w których obecnie prowadzona jest działalność fizjoterapeutyczna.

W czasie stanu wojennego działalność Sanatorium została dekretem wojskowym zawieszona (tak jak i cała działalność związkowa). Spowodowało to przejęcie budynku i aktywów przez Uzdrowisko Świnoujście, a w latach 1982 – 1990 Sanatorium znalazło się pod administracją Elektrowni TURÓW. W roku 1990 doszło do zjednoczenia Związków Zawodowych energetyki oraz Konfederacji Związków Zawodowych – co doprowadziło do powstania Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków, które formalnie stało się właścicielem majątku związkowego, w tym również budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Energetyk”                                  w Świnoujściu oraz w Krynicy Zdrój. W roku 2002 ZZZE wykupiło od Miasta Świnoujście część poniemiecką Sanatorium „Energetyk”. Od tego czasu cały obiekt jest własnością Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków z siedzibą w Warszawie.

Osoby zarządzające Sanatorium Uzdrowiskowym „Energetyk”:


Osoby zarządzające Sanatorium Uzdrowiskowym „Energetyk”:

- do 1963 r. – MICHAŁ JANOWICZ
- 1963 r. –  JANINA WENTA
- 1964 r. – MIECZYSŁAW KOWALSKI
- 1965 r. – STANISŁAW MALINOWSKI
- 1966 - 1984 – JANINA LEWANDOWSKA
- 1984 - 1987 – MARIA KAROFF
- 1987 – 2019 – TERESA RUCIAK
- od 2019 r. – obecnie JOANNA AGATOWSKA

Na przestrzeni minionych 60 lat swojej działalności Sanatorium Uzdrowiskowe
„Energetyk” przeszło ewolucję stając się aktualnie samodzielną i samofinansującą się placówką leczniczą oraz specjalistycznym, uznanym i wieloprofilowym ośrodkiem, wpisanym w krajową sieć specjalistycznych placówek ochrony zdrowia. Budynek popularnego w Świnoujściu Energetyka nadal wyróżnia się nie tylko monumentalną wieżyczką górującą przy ul. Żeromskiego i Energetyków, ale i dobrą renomą  wśród kuracjuszy, turystów szczególnie z Niemiec, ale i mieszkańców Świnoujścia. Ponad 100 letnia historia budynku robi wrażenie, a nasze Sanatorium ma po prostu duszę.


TOP Skip to content